DUNAVARSÁNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE ÉS
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE KÉSZÍTÉSE

T Á J É K O Z T A T Á S

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új jogszabályi előírásoknak megfelelően a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészítette Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint megalkotta önkormányzati rendeletét a településképi védelméről, és ezzel összefüggésben módosította Építési Szabályzatát.

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 11-ei ülésén a 183/2017. (XII. 11.) határozatával elfogadott Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve, a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, valamint a 22/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakban található meg:
Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Nyilatkozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról

ÖSSZEFOGLALÓ EMLÉKEZTETŐ
Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve tervezete és Településképi rendelet-tervezete
tárgyában megtartott lakossági fórumról